Діяльність консорціуму

а) Освітня діяльність


1. Підготовка спортивних лікарів.

2. Підгототовка фахівців за спеціальністю здоров’я людини (фізіотерапевтів).

3. Підготовка фахівців-технічних медиків.

4. Підготовка фахівців-менеджерів для охорони здоров’я.

5. Розробка і впровадження нових методів організаціїї навчального процесу:

- практично-орієнтоване навчання;

- освоєння практичних навичок;

- контроль освоєння практичних навичок;

- впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес;

дистанційне навчання;

- підсумковий тестовий контроль знань по модулях;

- дистанційний контроль знань.

6. Необхідність створення комісії з прогнозування запитів майбутнього щодо якості фахівців з медицини та спорту.

7. Корекція навчальних програм з врахуванням запитів майбутнього.

8. Стандарти освіти з врахуванням рекомендацій Європейської асоціації з підвищення якості освіти.

- Політика закладу і процедури забезпечення якості.

- Затвердження моніторингу та періодичний перегляд навчальних

програм і дипломів.

- Оцінювання студентів.

- Забезпечення якості викладацького складу.

- Навчальні ресурси та підтримка студентів.

- Інформаційні системи.

- Публічність інформації.

9.Запропонувати методи взаємного сприяння в підготовці викладацьких кадрів вищої кваліфікації.

10.Взаємний обмін викладачами та студентами.

11.Створення спільних міжвузівських програм поетапного навчання студентів у ВНЗ-партнерах.

12.Створення спільних підгруп з окремих предметів і питань медицини, фармації та спорту.

13.Рекомендувати учасникам Консорціуму перевидання національними мовами кращих провідних підручників, виданих на світовому освітньому просторі.

14. Проводити щорічні освітянські конференції (конгреси, симпозіуми) з питань медицини, фармації та спорту.


б) Наукова діяльність


1. Брати участь у спільних наукових розробках.

2. Брати спільну участь в конкурсах на отримання грантів з міжнародних наукових програм.

3. Проводити обмін сучасними методами наукових досліджень для досягнення кращого ефекту з наукових проблем що розробляють у ВНЗ – партнерах.

4. Проводити взаємне стажування науковців по освоєнню нових методів наукових досліджень.

5. Розробити і пропонувати для впровадження у ВНЗ-партнерах інноваційні технології.

6. Сприяти публікаціям результатів наукових досліджень в періодичних виданнях ВНЗ-партнерів. З цією метою розмістити на сайті Консорціуму всі періодичні видання учасників Консорціуму з умовами публікації.

7. Практикувати написання монографій з окремих наукових проблем.

8.Брати участь в наукових форумах, які проводяться на базах ВНЗ-партнерів.


в) Охорона здоров’я і спорт


1. Впровадження інноваційних технологій в галузі медицини і спорту.

2. Взаємне стажування для освоєння нових методів діагностики, лікування, фізіологічної, фізичної, психічної та соціальної реабілітації.

3. Участь у соціальних програмах з охорони здоров’я та спорту країн учасниць Консорціуму.

4. Впровадження у виробництво нового діагностичного, лікувального, реабілітаційного, спортивного та навчального обладнання.